close x

The RIGHT CHOICE of stainless steel and surface finish provides a low lifetime cost and environmental impact!

Exempel på användningsområden där en lång livslängd krävs
och där man vill ha ett minimalt underhåll som totalt sett ger
en låg livstidskostnad och miljöpåverkan.

Rostfritt stål är ett material som har visat sig vara mycket hållbart. Ett exempel på lång livslängd är taket på Chrylsler Building i New York. Huset började byggas 1929 och stod klart 1932. Det rostfria taket har rengjorts två gånger sen dess, alltså på 80 år! Ingen korrosion eller missfärgningar! Det betyder en låg livslängdskostnad. När fick din byggnad ett nytt tak sist? Troligtvis svarar de flesta för 25-30 år sen. Kommentarer är onödiga…

Hemligheten är att välja rätt material från början. Valet av yta är näst intill lika viktigt som materialvalet för synliga komponenter som skall vara estetiskt tilltalande under en lång tid.

För komponenter där kraven är i första hand funktionella, har valet av yta mindre betydelse. Till skillnad mot kolstål havererar rostfritt stål sällan på grund av s.k. allmän korrosion. Däremot kan rostfritt stål haverera snabbt under specifika förhållanden. Särskilt viktigt att veta är om det finns salter i miljön, eller närmare bestämt kloridjoner, som är ett ”gift” för rostfritt stål. Stillastående vatten, även med låga halter av kloridjoner är mycket farligt. Högre temperaturer ökar risken för korrosion. Vad som av beställaren ofta kallas för ”bara vanligt vatten” måste alltid kontrolleras av den som specificerar materialet!

Välj alltid material efter den miljö materialet skall sitta i. Det är en av anledningarna till att det finns över 200 olika rostfria stålsorter och mängder av ytor att välja på!

Avesta Steel Design kan ge dig rådgivning om materialval och ytor för byggapplikationer, men även för komponenter som arbetar i höga temperaturer.

IMPORTANT MESSAGE - PLEASE READ CAREFULLY: Advice and assistance is provided in good
faith without any undertaking, representation or warranty and Avesta Steel Design will obtain
no liability - neither compensatory or consequential - for advice or assistance given.