close x

The RIGHT CHOICE of stainless steel and surface finish provides a low lifetime cost and environmental impact!

När det blir problem. Kan rostfritt stål rosta eller missfärgas?

Rostfritt stål är ett felaktigt namn. Det skall egentligen heta ”rosttrögt stål”. Valet av stålsort kräver därför att man i ett tidigt projektstadium tar reda på vilken miljö stålet skall jobba i. Det är en av anledningarna till att det finns mängder av stålsorter och ytor att välja på! Ibland har man valt fel stålsort eller yta som kan innebära och det rostfria stålet rostar eller missfärgas. En missfärgad yta kan rengöras med lämpliga rengöringsmedel.

Ett exempel på atmosfärisk miljö som är aggressiv är kustmiljöer. Den Svenska västkusten har en mycket svårare atmosfärisk miljö än den Svenska östkusten, eftersom salthalten i havsvattnet där är lägre.  I en stadsmiljö kan samma typ av problem uppstå när vägsalt finns i miljön.  Sitter dessutom komponenten i s.k. regnskugga, ökar risken för rost och missfärgningar.  Problemen i Sverige är däremot små jämfört med kustmiljöer i t.ex. Mellanöstern och Australien, där salthalterna i havet är extremt höga i kombination med höga temperaturer.

Avesta Steel Design kan ge dig rådgivning när det blir problem med bygg-applikationer, men det allra bästa är rådgivning redan i projekteringsstadiet.

Högtemperaturapplikationer

Komponenter som jobbar i hög temperatur kan ofta ha en relativt kort livslängd. Om en komponent havererat, och man vill välja ett annat material som ger en längre livslängd är det nödvändigt att veta några saker. Vilken stålsort har använts och hur har komponenten havererat (bilder), gärna även konstruktionsritningar. Ofta är konstruktion och hur man tillverkar komponenten viktigare än själva materialvalet. För att välja ett alternativt material måste man även känna till miljön (gasen) materialet jobbar i och annan processinformation inklusive temperaturvariationer.

Har en komponent havererat i hög temperatur, kan Avesta Steel Design ge dig förslag på alternativa material och konstruktion.

IMPORTANT MESSAGE - PLEASE READ CAREFULLY: Advice and assistance is provided in good
faith without any undertaking, representation or warranty and Avesta Steel Design will obtain
no liability - neither compensatory or consequential - for advice or assistance given.