close x

The RIGHT CHOICE of stainless steel and surface finish provides a low lifetime cost and environmental impact!

Val av stålsort och ytor till fasader, bärande konstruktioner och anläggnings- arbeten. Val av material till komponenter som skall jobba i hög temperatur.

Rostfritt stål till fasader, bärande konstruktioner och anläggningsarbeten.

Med rostfritt stål får man få en komponent som håller länge, och det stora utbudet av olika ytor innebär att man kan få ett utseende som tillfredsställer de estetiska kraven. Men för att få en optimal materialkostnad i kombination med en lång livslängd och ett minimalt underhåll gäller det att specificera rätt stålsort redan i förfrågningsunderlaget.

Det finns mer än 200 typer av rostfritt stål att välja på från olika leverantörer. Det geografiska läget och konstruktionens utformning spelar stor roll för valet av stålsort. Utbudet av ytor är ännu större än antalet stålsorter. Ytans egenskaper är näst intill lika viktiga som stålsortens egenskaper för synliga komponenter utsatta för väder och vind. Detta gäller för t.ex. fasader, där ytan skall vara estetiskt tilltalande under en lång tid. Om de estetiska kraven är höga är det därför viktigt att även ytan specificeras korrekt i förfrågningsunderlaget. Allmänt sett kan man säga att ju slätare yta materialet har, desto mindre risk för korrosion. Om man inte väljer standardiserade ytor finns möjligheter att på ett noggrannare sätt specificera ytans egenskaper.

Det är oftast Arkitekten som väljer en yta utifrån estetiska önskemål.  Den som sedan specificerar materialet i förfrågningsunderlaget måste då vara observant på vilken miljö stålet skall sitta i och välja den stålsort som är lämplig i kombination med vald yta.

En direktkontakt mellan rostfritt stål och andra typer av material i en fuktig miljö kan innebära att det mindre ädla materialet rostar. Det är därför viktigt att välja rätt material även till infästningsdetaljer, t.ex. skruvar och bultar.

I förfrågningsunderlaget skall alltid en bestämd stålkod specificeras enl. EN, ASTM eller material-leverantörens namn på stålet.

Val av ”Moderna” rostfria stål ger möjligheter till kostnadsbesparingar!

Möjligheter till att specificera nya typer av rostfria stål för byggsektorn har de senaste åren ökat tack vare tillgången på de s.k. Duplexa rostfria stålen. Utbudet av dessa stål från olika leverantörer ökar för varje år.

Intressanta användningsområden är i första hand grövre bärande konstruktioner, t.ex. balkar för brokonstruktioner och armering.

De Duplexa stålens egenskaper utmärks av hög hållfasthet i kombination med bra motstånd mot korrosion. Detta innebär i praktiken att man kan gå ner i dimensioner jämfört med de av tradition specificerade rostfria stålen. Man spar då vikt och därmed investeringskostnader.   

Avesta Steel Design kan ge dig rådgivning om materialval och ytor för byggapplikationer.

Högtemperaturapplikationer

Även här finns en mängd stålsorter att välja på. Inte bara den aktuella arbetstemperaturen avgör materialvalet.  Hög temperatur kan sägas vara temperaturer över 550 gr. C. För att välja ett lämpligt material måste man känna till miljön (gasen) materialet skall jobba i och annan processinformation inklusive temperaturvariationer.

Avesta Steel Design kan ge dig rådgivning om materialval och konstruktion för högtemperaturkomponenter.

IMPORTANT MESSAGE - PLEASE READ CAREFULLY: Advice and assistance is provided in good
faith without any undertaking, representation or warranty and Avesta Steel Design will obtain
no liability - neither compensatory or consequential - for advice or assistance given.